Катедра по романистика и германистика

e-mail, кабинет, служебен телефон

Ръководител на катедрата

 

доц. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белафанте

znedeltcheva@gmail.com

каб. 222 /Ректорат/, сл. тел. 233

Членове на катедрата:

 

Секция по френски език:

 

доц. д-р Руси Николов Николов

roussi.nikolov@gmail.com

каб. 222 /Ректорат/, сл. тел. 233

доц. д-р Малинка Димитрова Дичева-Николова

malinaditcheva@gmail.com

каб. 222 /Ректорат/, сл. тел. 233


доц. д-р Мая Николова Тименова-Коен

mtimenova@yahoo.com

каб. 222 /Ректорат/, сл. тел. 233

доц. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белафанте

znedeltcheva@gmail.com

каб. 222 /Ректорат/, сл. тел. 233

Хонорувани:

 

доц. д-р Хачик Хачикян

eshtereva@abv.bg

каб. 222 /Ректорат/, сл. тел. 233

ас. д-р Соня Хмаяк Мекенян

soniamekenian@yahoo.com

каб. 222 /Ректорат/, сл. тел. 233

Кунка Широкова

kshirokova@abv.bg

каб. 222 /Ректорат/, сл. тел. 233

Мария Чернева

m_t4erneva@abv.bg

каб. 222 /Ректорат/, сл. тел. 233

Стефан Кралев

stkralev@abv.bg

каб. 222 /Ректорат/, сл. тел. 233

Анета Тошева

aneta_tosheva@yahoo.com

каб. 222 /Ректорат/, сл. тел. 233

Секция по испански език:

 

Ръководител на секцията по испански език:

проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев

svetla.juan@gmail.com

каб. 222 /Ректорат/, сл. тел. 233

доц. д-р Веселка Ангелова Ненкова

veselka@gmail.com

каб. 222 /Ректорат/, сл. тел. 233

гл.ас. д-р Райна Василева Танчева

reni_tan@abv.bg

каб. 222 /Ректорат/, сл. тел. 233

ас. д-р Джесика Де Манев

j_ciabotaru@yahoo.com

каб. 222 /Ректорат/, сл. тел. 233

преподавател Александер Пердомо Родригес

perdomo2020@yahoo.es

каб. 222 /Ректорат/, сл. тел. 233

преподавател Мария Нанева

duhdomashen@abv.bg

каб. 222 /Ректорат/, сл. тел. 233

Хонорувани:

 

проф. д-р Людмила Илиева

ludmila.ilieva@gmail.com

каб. 222 /Ректорат/, сл. тел. 233

доц. д-р Петър Моллов

pmollov@abv.bg

каб. 222 /Ректорат/, сл. тел. 233

доц. д-р Стефка Кожухарова

orionstars@abv.bg

каб. 222 /Ректорат/, сл. тел. 233

Пресентасион Ортега

presentacion_ortega@yahoo.es

каб. 222 /Ректорат/, сл. тел. 233

Лидия Силва

/преподавател по португалски език/

lidiasilvabg@gmail.com

каб. 222 /Ректорат/, сл. тел. 233

Секция по немски език:

 

Ръководител на секцията по немски език:

гл. ас. д-р Радослава Илиева Минкова

radi@cybcom.net

каб. 419 – тел. 726, каб.420 – тел. 817 /Нова сграда/;

гл. ас. д-р Станислава Петкова Илиева

stanislava_drajeva@abv.bg

каб. 419 – тел. 726, каб.420 – тел. 817 /Нова сграда/;

гл. ас. д-р Боряна Тенчева Тенчева

boryana.tencheva@gmail.com

каб. 419 – тел. 726, каб.420 – тел. 817 /Нова сграда/;

ас. Иванка Танева Танева-Иванова

itaneva@hotmail.com

каб. 419 – тел. 726, каб.420 – тел. 817 /Нова сграда/;

ас. Деян Делчев Георгиев

dejan_grw@yahoo.com

каб. 419 – тел. 726, каб.420 – тел. 817 /Нова сграда/;

ас. Тобиас Фок

tobias.fock@gmx.at

каб. 419 – тел. 726, каб.420 – тел. 817 /Нова сграда/;

Хонорувани:

 

Олга Делева

odeleva@gmx.info

каб. 419 – тел. 726, каб.420 – тел. 817 /Нова сграда/;

Тодор Георгиев

tdgeorgiew@gmail.com

каб. 419 – тел. 726, каб.420 – тел. 817 /Нова сграда/;

Секция по италиански език:

 

Ръководител на секцията по италиански език:

доц. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белафанте

znedeltcheva@gmail.com

каб. 222 /Ректорат/, сл. тел. 233

гост-преподавател д-р Роберто Адинолфи

robertoadinolfi@alice.it

каб. 222 /Ректорат/, сл. тел. 233

преподавател Юлиана Александрова Христова

julia_plovdiv2002@yahoo.it

каб. 222 /Ректорат/, сл. тел. 233

гл. ас. д-р Наталия Христова

katedra.russistika@gmail.com

каб. 1 (Катедра по руска филология)

Хонорувани:

 

Зоя Иванова

ivan_georgiev2004@yahoo.de

каб. 222 /Ректорат/, сл. тел. 233

 

 

Филолог Еленка Йорданова Щерева

eshtereva@abv.bg

каб. 222 /Ректорат/, сл. тел. 233