ПРИЕМНО ВРЕМЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2019-2020

 

Катедра по романистика и германистика

 

Ръководител на катедрата

 

доц. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белафанте

Понеделник 12:00-13:30 часа, каб. 222

 

Членове на катедрата:

 

Секция по френски език:

 

доц. д-р Руси Николов Николов

Сряда – 09:00-10:00 часа 19 с.з.

доц. д-р Малинка Димитрова Дичева-Николова

Вторник 16:30-17:30  часа 7 с.з.

доц. д-р Мая Николова Тименова-Коен

Четвъртък 13:00-14:00 часа каб. 222

 

Секция по испански език:

 

Ръководител на секцията по испански език:

проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев

Вторник 11:00-12:00 часа каб. 222

доц. д-р Веселка Ангелова Ненкова

Вторник 15:00-16:00 часа каб. 222

ас. д-р Райна Танчева

Четвъртък -16:00-17:00 ч.-334 с.з.НС

д-р Джесика Де Манев

Петък  11:30-12:30  НС каб. 427А

преподавател Александер Пердомо Родригес

Сряда  10:30-11:30 часа НС каб. 419

преподавател Мария Нанева

Сряда – 11:30-13:30 часа НС – 334 с.з.

 

Секция по немски език:

 

Ръководител на секцията по немски език:

гл. ас. д-р Радослава Илиева Минкова

 

Петък  10:30-11:30 часа НС   каб. 419 

гл. ас. д-р Станислава Петкова Илиева

Понеделник 13:15-14:15 часа НС каб. 420

гл. ас. д-р Боряна Тенчева Тенчева

Понеделник 13:15-14:15 часа  НС каб. 420 / 419

ас. Иванка Танева Танева-Иванова

Четвъртък 10:15-11:15 часа каб. 222

ас. Деян Делчев Георгиев

Вторник16:20-17:20 часа каб.419

ас. Тобиас Фок

Понеделник 11:00-12:00 1 седм.

13:30-15:00 2 седм. НС каб. 419/420

 

Секция по италиански език:

 

Ръководител на секцията по италиански език:

доц. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белафанте

 

Понеделник 12:00-13:30 часа, каб. 222

ас. д-р Роберто Адинолфи

Понеделник 12:00-13:00 каб. 222

преподавател Юлиана Александрова Христова

Сряда 13:15-14:15 каб. 222

 

 

КОНСУЛТАЦИИ ЗА ИЗПИТ  TestDaF

Д-р Кана Димитрова

 

Четвъртък  15:00-17:00 часа

НЕМСКА ЧИТАЛНЯ

Тел. 032 654926;

0888536746, 0884880930

 

 

ЗАПИСВАНЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ТУРИЗЪМ» И ЗА МАГИСТЪРСКИТЕ  ПРОГРАМИ:

  • Приложна лингвистика с испански език
  • Приложна лингвистика и бизнес администрация
  • Приложна лингвистика и информационни технологии
  • Теория и практика на чуждоезиковото обучение с квалификация за учител

Еленка Щерева

 

 

10:00-15:00 ч

каб. 222 , тел. 032 261 233