ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Летен семестър 2018/2019

Катедра по романистика и германистика

 

Ръководител на катедрата

 

доц. д-р Руси Николов Николов

Вторник 09:30-10:30 часа, каб. 222

 

Членове на катедрата:

 

Секция по френски език:

 

доц. д-р Малинка Димитрова Дичева-Николова

Вторник  11:45-12:45, каб. 222

доц. д-р Мая Николова Тименова-Коен

Вторник 13:15-14:00 часа каб. 222

доц. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белафанте

Понеделник 13:30-14:30 часа каб. 222

 

Секция по испански език:

 

Ръководител на секцията по испански език:

проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев

 

Вторник 11:00-12:00 часа каб. 222

доц. д-р Веселка Ангелова Ненкова

Понеделник 11:00-12:00 часа каб. 222

д-р Джесика Де Манев

Сряда 13:30-15:00 часа НС каб. 235

aс. Райна Василева Петрова

Вторник 11:00-12:00 часа, каб. 222

преподавател Александер Пердомо Родригес

Вторник 11:30-12:30 ч. НС каб. 427а

преподавател Мария Нанева

Четвъртък  08:15-12:00 часа 10 с.з.

 

Секция по немски език:

 

Ръководител на секцията по немски език:

гл. ас. д-р Радослава Илиева Минкова

 

Сряда  13:30-14:30 часа НС  каб. 419 

гл. ас. д-р Станислава Петкова Илиева

Четвъртък  12:30-13:30 часа  каб. 222

ас. д-р Боряна Тенчева Тенчева

Вторник 12:40-13:40 часа  НС каб. 420

ас. Иванка Танева Танева-Иванова

Сряда 15:00-16:30 часа каб. 222

ас. Деян Делчев Георгиев

Вторник 16:15-17:15 НС каб. 419

ас. Тобиас Фок

Понеделник 11:00-12:00 НС каб. 419/420

д-р Кана Иванова Димитрова

Четвъртък - 15:00-17:00 ч. Немска читалня

 

Секция по италиански език:

 

Ръководител на секцията по италиански език:

доц. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белафанте

 

Понеделник 11:30-14:30 часа каб. 222

ас. д-р Роберто Адинолфи

Вторник 12:00-13:00 ч. каб. 222

преподавател Юлиана Александрова Христова

Понеделник 11:00 -12:00 ч.  каб. 222

 

 

КОНСУЛТАЦИИ ЗА ИЗПИТ  TestDaF

Д-р Кана Димитрова

 

Четвъртък  15:00-17:00 часа

НЕМСКА ЧИТАЛНЯ

Тел. 032 654926;

0888536746, 0884880930

 

 

ЗАПИСВАНЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ТУРИЗЪМ» И ЗА МАГИСТЪРСКИТЕ  ПРОГРАМИ:

  • Приложна лингвистика с испански език
  • Приложна лингвистика и бизнес администрация
  • Приложна лингвистика и информационни технологии
  • Теория и практика на чуждоезиковото обучение с квалификация за учител

Еленка Щерева

 

 

 

каб. 222 , тел. 032 261 233 , 0882633223