ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Катедра по романистика и германистика

 

 

Ръководител на катедрата Доц. д-р Руси Николов Николов

 

 

 Вторник 16:15-17:15 часа, ез. каб. 1

Членове на катедрата:

 

Секция по френски език:

 

 

Доц. д-р Малинка Димитрова Дичева-Николова

 

Вторник 1 –ва седмица 11:00-12:00 часа 19 к.з.

Вторник 2-ра седмица 11:00-12:00 часа 9 ауд.

 

Доц. д-р Мая Николова Тименова-Коен

 

 

Вторник 12:40-13:40 часа каб. 222

 

Доц. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белафанте

 

 

Вторник 10:00-11:00 часа каб. 222

 

 

Секция по испански език

 

Ръководител на секцията по испански език:

Проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев

 

 

 

Вторник 11:00-12:00 часа каб. 222

 

Доц. д-р Веселка Ангелова Ненкова

 

Вторник 13:30-14:40 часа каб. 222

 

Ас. Райна Василева Петрова

 

Вторник 11:00-12:00 часа каб. 222

 

Преподавател Александер Пердомо Родригес

 Петък 13:30-14:30 часа каб. 222

 

 

 

Секция по немски език

Ръководител на секцията по немски

език:

Гл. ас. д-р Радослава Илиева Минкова

 

 

 

  

 

Понеделник 10:30-11:30 часа каб. 419 

Гл. ас. д-р Станислава Петкова Илиева

Вторник 13:00-14:00 часа каб. 420

Сряда 11:45-12:45 часа    каб. 420

Ас. Боряна Тенчева Тенчева

Сряда 13:30-15:00 часа каб. 420

 

Ас. Иванка Танева Танева-Иванова

 

 

Вторник 12:00-13:00 часа каб. 222

 

Д-р Кана Иванова Димитрова

Петък 14:00-16:00 часа Немска читалня

Ас. Деян Делчев Георгиев

 

Ас. Тобиас Фок

 

Секция по италиански език

 

Ръководител на секцията по италиански език:

Доц. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белафанте

 

 

 

Вторник 10:00-11:00 часа каб. 222

 

 

 

 

Ас. д-р Роберто Адинолфи

 

 

 

 

Преподавател Юлиана Александрова Христова

 

 Вторник 12:15-13:15 часа каб. 222

 

 

КОНСУЛТАЦИИ ЗА ИЗПИТ  TestDaF

Д-р Кана Димитрова

Петък – 14:00-16:00 часа

 

 

НЕМСКА ЧИТАЛНЯ

Тел. 032 654926

0888536746, 0884880930

 

 

ЗАПИСВАНЕ ЗА

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ТУРИЗЪМ»и за

Магистърските  програми:

  • Приложна лингвистика с испански език
  • Приложна лингвистика и бизнес администрация
  • Приложна лингвистика и информационни технологии
  • Теория и практика на чуждоезиковото обучение с квалификация за учител

 

Еленка Щерева

Каб. 222 , тел. 032 261 233 , 0882633223