Име и титла:

 

преподавател Мария Атанасова Нанева

Контакти (имейл, телефон, служебен адрес):

 

duhdomashen@abv.bg

Maria_Naneva@uni_plovdiv.bg

каб. 222 /Ректорат/, сл. тел. 233

Образование:

 

Испанска филология - бакалавър , Приложна лингвистика - магистър

Квалификация:

Преподавател, преводач

Научни интереси и област на преподаване:

 

Съвременен испански език:  лексикални и стилистични  проблеми в практическия превод на художествена литература

Владеене на чужди езици:

испански език, руски език, английски език