УЧЕБЕН ОТДЕЛ

Приемно време в отдел "Учебен":

Понеделник - Петък от 10.00 - 12.00 часа и от 13.30 -15.00 часа.

 

Име, е-поща

Специалност

Сграда, етаж, стая, телефон

 

Весела Петкова
vesela_g@uni-plovdiv.bg

 

Български език и немски език - редовно

Ректорат, етаж 2, стая 217, тел. 032/261 354

Мариана Колева-Петрова

mkoleva@uni-plovdiv.bg  

 

Български език и италиански език - редовно
Лингвистика с бизнес администрация (английски език и втори чужд език)
Приложна лингвистика (английски език с втори чужд език)
Френска филология - редовно

 

Ректорат, етаж 2, стая 217, тел. 032/261 344

Галя Куманова
kumanova@uni-plovdiv.bg

 

Български език и испански език - редовно
Български език и френски език - редовно
Лингвистика с маркетинг (английски език и втори чужд език) - редовно

 

Ректорат, етаж 2, стая 235, тел. 032/261 330

Лидия Апостолова
l_apostolova@uni-plovdiv.bg

 

Лингвистика с информационни технологии (английски език и втори чужд език)
Приложна лингвистика (немски език с втори чужд):
Приложна лингвистика (френски език с втори чужд):
Приложна лингвистика (испански с втори чужд език)

 

Нова сграда, етаж 4, стая 402, тел. 032/261 780

 

 

УЧЕБНИ ЗАЛИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАЛИ В ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

 

Тип

Зала: номер/име

Сграда

Адрес

Местоположение в сградата

аудитория

1, 2

Сграда на Химическия факултет

ул. "Цар Асен" №24

партер

аудитория

3

Сграда на катедра "Атомна физика"

ул. "Цар Асен" №24

II етаж

аудитория

4, 5, 11

Сграда 1 Ректорат

ул. "Цар Асен" №24

партер

аудитория

6

Сграда 1 Ректорат

ул. "Цар Асен" №24

I етаж

аудитория

7, 8 и 10

Сграда 1 Ректорат

ул. "Цар Асен" №24

II етаж

аудитория

9

Сграда 1 Ректорат

ул. "Цар Асен" №24

III етаж

аудитория

12

Сграда на Химическия факултет

ул. "Цар Асен" №24

IV етаж

аудитория

13

Сграда Корпус Б

ул. "Цар Асен" №24

партер

аудитория

14, 15

Сграда 3 Тепето

ул. "Т. Самодумов" №2

 

аудитория

16

Сграда 2 "Костаки Пеев"

ул. "Костаки Пеев" №21

I етаж

аудитория

17

Сграда 2 "Костаки Пеев"

ул. "Костаки Пеев" №21

II етаж

аудитория

18

Сграда 2 "Костаки Пеев"

ул. "Костаки Пеев" №21

IV етаж

аудитория

19

Сграда 2 "Костаки Пеев"

ул. "Костаки Пеев" №21

V етаж

аудитория

122

Сграда 4 Нова сграда ФМИ

бул. "България" №236

I етаж

аудитория

322, 323 и 324

Сграда 4 Нова сграда ФМИ

бул. "България" №236

III етаж

аудитория

421

Сграда 4 Нова сграда ПФ

бул. "България" №236

IV етаж

аудитория

422, 423 и 424

Сграда 4 Нова сграда ФМИ

бул. "България" №236

IV етаж

аудитория

521

Сграда 4 Нова сграда ПФ

бул. "България" №236

V етаж

аудитория

601

Сграда Жандармерия

бул. "България" №236

 

аудитория

602

Сграда Жандармерия

бул. "България" №236

 

аудитория

603

Сграда Жандармерия

бул. "България" №236

 

аула

1 и 2

Сграда 4 Нова сграда ПФ

бул. "България" №236

II етаж

библиотека

Централна университетска библиотека

Сграда на Химическия факултет

ул. "Цар Асен" №24

партер

биол. лаборатория

Биологически лаборатории

Сграда 2 "Костаки Пеев"

ул. "Костаки Пеев" №21

III етаж

биол. лаборатория

Биологически лаборатории

Сграда 3 Тепето

ул. "Т. Самодумов" №2

 

биол. лаборатория

Биотехнология

Сграда 2 "Костаки Пеев"

ул. "Костаки Пеев" №21

III етаж

биол. лаборатория

Биохимия

Сграда 1 Ректорат

ул. "Цар Асен" №24

партер

биол. лаборатория

Имунология

Сграда 2 "Костаки Пеев"

ул. "Костаки Пеев" №21

III етаж

биол. лаборатория

Микробиология

Сграда 2 "Костаки Пеев"

ул. "Костаки Пеев" №21

III етаж

заседателна зала

Заседателна зала

Сграда Корпус А

ул. "Цар Асен" №24

 

кабинет - Библиотека по гръцки език, култура и литература

336

Сграда 4 Нова сграда ФМИ

бул. "България" №236

III етаж

кабинет - Библиотека по западни филологии и американистика

503

Сграда 4 Нова сграда ПФ

бул. "България" №236

V етаж

кабинет - Библиотека по турски език, култура и литература

331

Сграда 4 Нова сграда ФМИ

бул. "България" №236

III етаж

кабинет - билиотека на ФИСН

337

Сграда 1 Ректорат

ул. "Цар Асен" №24

III етаж

кабинет - билиотека на ЮФ

119

Сграда 1 Ректорат

ул. "Цар Асен" №24

I етаж

кабинет - езиков

1, 2, 3, 4

Сграда 1 Ректорат

ул. "Цар Асен" №24

III етаж

кабинет - изобр. изкуство

103

Сграда 4 Нова сграда ПФ

бул. "България" №236

I етаж

кабинет - Център за руски език и култура

301

Сграда 4 Нова сграда ПФ

бул. "България" №236

III етаж

кабинет - немски език

402

Сграда 4 Нова сграда ПФ

бул. "България" №236

IV етаж

кабинет - Педагогическа библиотека

403

Сграда 4 Нова сграда ПФ

бул. "България" №236

IV етаж

комп. зала

1, 2

Сграда на Химическия факултет

ул. "Цар Асен" №24

I етаж

комп. зала

3

Сграда на Химическия факултет

ул. "Цар Асен" №24

IV етаж

комп. зала

19

Сграда 1 Ректорат

ул. "Цар Асен" №24

III етаж

комп. зала

39

Сграда 2 "Костаки Пеев"

ул. "Костаки Пеев" №21

V етаж

комп. зала

202

Сграда 4 Нова сграда ПФ

бул. "България" №236

II етаж

комп. зала

315

Сграда 1 Ректорат

ул. "Цар Асен" №24

III етаж

комп. зала

318

Сграда 1 Ректорат

ул. "Цар Асен" №24

III етаж

комп. зала

346

Сграда 4 Нова сграда ФМИ

бул. "България" №236

III етаж

комп. зала

146 к.з.

Сграда 4 Нова сграда ФМИ

бул. "България" №236

I етаж

комп. зала

431, 432, 433, 434 и 446

Сграда 4 Нова сграда ФМИ

бул. "България" №236

IV етаж

комп. зала

531, 532, 533, 534, 535, 536, 546 и 547

Сграда 4 Нова сграда ФМИ

бул. "България" №236

V етаж

лаборатория

АЯФ

Сграда на катедра "Атомна физика"

ул. "Цар Асен" №24

 

лаборатория

Биофизика 

Сграда на катедра "Атомна физика"

ул. "Цар Асен" №24

 

лаборатория

Вакуумна лаб.

Сграда на катедра "Атомна физика"

ул. "Цар Асен" №24

 

лаборатория

ТСО

Сграда 1 Ректорат

ул. "Цар Асен" №24

II етаж

репетиционна зала

35a 

Сграда 1 Ректорат

ул. "Цар Асен" №24

IV сглобяема постройка - южен двор

сем. зала

1, 2, 3, 4, 5 и 6

Сграда 3 Тепето

ул. "Т. Самодумов" №2

 

сем. зала

7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Сграда 1 Ректорат

ул. "Цар Асен" №24

III етаж

сем. зала

13

Сграда 1 Ректорат

ул. "Цар Асен" №24

I етаж

сем. зала

15, 16

Сграда 1 Ректорат

ул. "Цар Асен" №24

II сглобяема постройка - южен двор

сем. зала

17, 18

Сграда 1 Ректорат

ул. "Цар Асен" №24

III сглобяема постройка - южен двор

сем. зала

20

Сграда 1 Ректорат

ул. "Цар Асен" №24

II етаж

сем. зала

21, 22, 23 и 24

Сграда 1 Ректорат

ул. "Цар Асен" №24

I сглобяема постройка - южен двор

сем. зала

25, 26

Сграда на Химическия факултет

ул. "Цар Асен" №24

IV етаж

сем. зала

27, 28

Сграда 2 "Костаки Пеев"

ул. "Костаки Пеев" №21

I етаж

сем. зала

31, 32

Сграда 2 "Костаки Пеев"

ул. "Костаки Пеев" №21

II етаж

сем. зала

33, 34, 35, 36

Сграда 2 "Костаки Пеев"

ул. "Костаки Пеев" №21

IV етаж

сем. зала

37, 38, 40, 41

Сграда 2 "Костаки Пеев"

ул. "Костаки Пеев" №21

V етаж

сем. зала

50

Сграда Корпус А

ул. "Цар Асен" №24

партер

сем. зала

51

Сграда Корпус Б

ул. "Цар Асен" №24

партер

сем. зала

52, 53

Сграда Корпус Б

ул. "Цар Асен" №24

II етаж

сем. зала

101, 104, 105, 106 и 116

Сграда 4 Нова сграда ПФ

бул. "България" №236

I етаж

сем. зала

203, 204, 205, 206

Сграда 4 Нова сграда ПФ

бул. "България" №236

II етаж

сем. зала

231, 232, 233, 234, 235, 236, 225, 226, 227 и 237А

Сграда 4 Нова сграда ФМИ

бул. "България" №236

II етаж

сем. зала

303, 304, 305, 306 и 316

Сграда 4 Нова сграда ПФ

бул. "България" №236

III етаж

сем. зала

332, 333, 334, 335 и 337А

Сграда 4 Нова сграда ФМИ

бул. "България" №236

III етаж

сем. зала

401, 404, 405, 406 и 416

Сграда 4 Нова сграда ПФ

бул. "България" №236

IV етаж

сем. зала

441, 435, 436 и 427А

Сграда 4 Нова сграда ФМИ

бул. "България" №236

IV етаж

сем. зала

504, 505, 506

Сграда 4 Нова сграда ПФ

бул. "България" №236

V етаж

сем. зала

516 зала "Конфуции"

Сграда 4 Нова сграда ПФ

бул. "България" №236

V етаж

сем. зала

Молекулярна биология

Сграда 3 Тепето

ул. "Т. Самодумов" №2

 

сем. зала - криминалистика

54 Зала по криминалистика

Сграда Корпус Б

ул. "Цар Асен" №24

II етаж

спортна зала

Спортна зала

Сграда Спортна зала

бул. "България" №236

 

стадион

Стадион "Академик"

Стадион "Академик"

бул. "Константин Величков" №85

 

съдебна зала

Учебна съдебна зала

Сграда Корпус А

ул. "Цар Асен" №24

партер

физ. лаборатория

2

Сграда 1 Ректорат

ул. "Цар Асен" №24

II етаж

физ. лаборатория

3

Сграда 1 Ректорат

ул. "Цар Асен" №24

III етаж

физ. лаборатория

4

Сграда 1 Ректорат

ул. "Цар Асен" №24

II етаж

физ. лаборатория

124

Сграда 1 Ректорат

ул. "Цар Асен" №24

I етаж

физ. лаборатория

129

Сграда 1 Ректорат

ул. "Цар Асен" №24

I етаж

физ. лаборатория

304

Сграда 1 Ректорат

ул. "Цар Асен" №24

III етаж

физ. лаборатория

306

Сграда 1 Ректорат

ул. "Цар Асен" №24

III етаж

физ. лаборатория

307

Сграда 1 Ректорат

ул. "Цар Асен" №24

III етаж

хим. лаборатория

АХ1,АХ2,АХ3

Сграда на Химическия факултет

ул. "Цар Асен" №24

I етаж

хим. лаборатория

Инструментални методи

Сграда на Химическия факултет

ул. "Цар Асен" №24

II етаж

хим. лаборатория

МОХ

Сграда на Химическия факултет

ул. "Цар Асен" №24

I етаж

хим. лаборатория

НХТ

Сграда 1 Ректорат

ул. "Цар Асен" №24

I етаж

хим. лаборатория

ОНХ1,ОНХ2

Сграда 1 Ректорат

ул. "Цар Асен" №24

I етаж

хим. лаборатория

ОХ1,2

Сграда на Химическия факултет

ул. "Цар Асен" №24

II етаж

хим. лаборатория

ОХТ

Сграда на Химическия факултет

ул. "Цар Асен" №24

III етаж

хим. лаборатория

Физикохимия 1,2

Сграда на Химическия факултет

ул. "Цар Асен" №24

III етаж