ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

НА НАШИ ВЪЗПИТАНИЦИ, ЗАВЪРШИЛИ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:

Френска филология, Български език и немски/френски/италиански/испански език, Руски език и немски/френски език, Приложна лингвистика, Лингвистика с маркетинг/информационни технологии/бизнес администрация, както и магистърските програми и специализации

 

 

доц. д-р Борян Янев – преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски", зам. декан

доц. д-р Мария Ендрева – преподавател по немска литература в СУ "Св. Климент Охридски"

гл. ас. д-р Станислава Илиева – преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски"

гл. ас. д-р Боряна Тенчева – преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски"

гл. ас. д-р Енчо Тилев – преподавател по руски език в ПУ „Паисий Хилендарски"

гл. ас. д-р Соня Александрова – асистент по западноевропейска литература, ПУ „П. Хилендарски"

д-р Лиляна Чобанова – логопед към РЦПППО – Пловдив и хоноруван преподавател в Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски"

Даниела Пандова – хоноруван преподавател по немски език в ПУ „Паисий Хилендарски"

Дона Петкова – хоноруван преподавател по английски език в ПУ „Паисий Хилендарски"

Мила Кромичева – хоноруван преподавател в катедра „Английска филология", ПУ „Паисий Хилендарски", гр. Пловдив

Тодор Георгиев - преподавател по немски език на хонорар в ПУ

* * *

Ани Балджиян – телевизия Европа; дипломирана в специалност БЕФЕ

Албена Младенова – Европейски парламент, Люксембург, Звено „Български преводачи"; дипломирана в специалност БЕФЕ

Александър Манолов – на позиция с немски език в BULPROS, гр. Пловдив

Анна Черняева – на позиция с немски език в BULPROS, гр. Пловдив

Ваня Лозанова – учител по френски език в Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий",  гр. Пловдив

Величка Велкова – учител по френски език във ФЕГ „А. дьо Сент-Екзюпери", гр. Пловдив

Велка Недялкова – директор на Езикова гимназия „Бертолт Брехт", гр. Пазарджик

Веселина Василева – TELUS International Europe, гр. Пловдив

Гергана Душилова – учител по френски език във ФЕГ „А. дьо Сент-Екзюпери", гр. Пловдив

Диана Ванева – дипломирана в специалност „Европейска магистратура по превод (Френски и английски)" – началник отдел „Партньорство и международно сътрудничество в община Пловдив‘ 

Елена-Мария Дякова – професионален терапевт в Дания

Елена Баракова – учител по английски език в Основно училище „Стефан Захариев", гр. Пазарджик

Ели Гинева – учител по немски език в Образцова математическа гимназия „Академик Кирил Попов", гр. Пловдив

Елина Тодорова – ЕТ „Алегра- Елина Тодорова", в областа на туризма

Емилиян Георгиев – учител по немски в НТГ гр. Пловдив

Иванка Павлова – на позиция с немски език в Imperia Online, гр. София

Ива Шишкова – на позиция с немски език в областта на международната търговия, СС Пропърти ООД

Лили Петелова – учител по немски език в НУМТИ „Добрин Петков", гр. Пловдив

Лушка Герова – учител по български език и рисуване в Средно общообразователно училище „Димитър Гачев", гр. Пазарджик

Мадлен Младенова – учител по френски език във ФЕГ „А. дьо Сент-Екзюпери", гр. Пловдив

Мария Габриел – еврокомисар; дипломирана в специалност БЕФЕ

Мария Камбурова – учител по френски език във ФЕГ „А. дьо Сент-Екзюпери", гр. Пловдив

Мая Зафирова – учител по биология в Математическа гимназия, гр. Пазарджик

Милен Мошолов – учител по френски език във ФЕГ „А. дьо Сент-Екзюпери", гр. Пловдив

Минка Колева-Ларидан – Европейски комитет по стандартизация, Брюксел; дипломирана в специалност БЕФЕ

Надя Стоянова – учител по немски език в Езикова гимназия „Иван Вазов", Смолян, титулувана за "Най-всеотдаен учител" на Фестивала на езиците на ЕГ
„Иван Вазов", Смолян

Патриция Георгиева – учител по френски език във ФЕГ „А. дьо Сент-Екзюпери", гр. Пловдив

Пламена Динева – учител по немски и български език в ПГОХ „Райна Княгиня", гр. Стара Загора

Светла Коева – учител по немски език в ХГ „Св. св. Кирил и Методий", гр. Пловдив

Силвия Бахчеванова – преподавател по немски език в училище за чужденци в гр. Грац, Австрия

Силвия Банялиева – учител по френски език във ФЕГ „А. дьо Сент-Екзюпери", гр. Пловдив

Силвия Маринова – учител по френски език във ФЕГ „А. дьо Сент-Екзюпери", гр. Пловдив

Станислава Мирчева – учител по немски език в Езикова гимназия, Пловдив

Стефка Урумова – учител по немски език в СУ „Св. св. Кирил и Методий", гр. Велинград

Таня Тракийска – преводач на свободна практика и преподавател в езикови школи, гр. Пловдив, завършила БЕНЕ

Христина Коралиева – TELUS International Europe, предишна работа - преподавател по немски език в езикова школа Berlitz, гр. Пловдив

Цветелина Трендафилова – на позиция с немски и английски език в SBTech, гр. Пловдив

Юлия Иванова – учител по френски език във ФЕГ „А. дьо Сент-Екзюпери", гр. Пловдив