ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

НА НАШИ ВЪЗПИТАНИЦИ, ЗАВЪРШИЛИ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:

Френска филология, Български език и немски/френски/италиански/испански език, Руски език и немски/френски език, Приложна лингвистика, Лингвистика с маркетинг/информационни технологии/бизнес администрация, както и магистърските програми и специализации

 • доц. д-р Борян Янев - преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски", зам. декан
 • доц. д-р Мария Ендрева - преподавател по немска литература в СУ "Св. Климент Охридски"
 • гл. ас. д-р Станислава Илиева - преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски"
 • гл. ас. д-р Боряна Тенчева - преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски"
 • гл. ас. д-р Енчо Тилев - преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски"
 • Даниела Пандова – хоноруван преподавател по немски език в ПУ „Паисий Хилендарски"
 • Дона Петкова – хоноруван преподавател по английски език в ПУ „Паисий Хилендарски"
 • д-р Лиляна Чобанова - логопед към РЦПППО - Пловдив и хоноруван преподавател в Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски"
 • Мила Кромичева - хоноруван преподавател в катедра "Английска филология", ПУ "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив
 • Тодор Георгиев - преподавател по немски език на хонорар в ПУ

* * *

 • Александър Манолов – на позиция с немски език в BULPROS, гр. Пловдив
 • Анна Черняева – на позиция с немски език в BULPROS, гр. Пловдив
 • Велка Недялкова - директор на Езикова гимназия "Бертолт Брехт", гр. Пазарджик
 • Веселина Василева - TELUS International Europe, гр. Пловдив
 • Елена-Мария Дякова - професионален терапевт в Дания
 • Елена Баракова - учител по английски език в Основно училище "Стефан Захариев", гр. Пазарджик
 • Ели Гинева - учител по немски език в Образцова математическа гимназия "Академик Кирил Попов", гр. Пловдив
 • Елина Тодорова - ЕТ "Алегра- Елина Тодорова", в областа на туризма
 • Емилиян Георгиев - учител по немски в НТГ гр. Пловдив
 • Иванка Павлова - на позиция с немски език в Imperia Online, гр. София
 • Ива Шишкова - на позиция с немски език в областта на международната търговия, СС Пропърти ООД
 • Лили Петелова - учител по немски език в НУМТИ "Добрин Петков", гр. Пловдив
 • Лушка Герова - учител по български език и рисуване в Средно общообразователно училище "Димитър Гачев", гр. Пазарджик
 • Мая Зафирова - учител по биология в Математическа гимназия, гр. Пазарджик
 • Надя Стоянова - учител по немски език в Езикова гимназия "Иван Вазов", Смолян, титулувана за "Най-всеотдаен учител" на Фестивала на езиците на ЕГ "Иван Вазов", Смолян
 • Пламена Динева - учител по немски и български език в ПГОХ " Райна Княгиня", гр. Стара Загора
 • Светла Коева - учител по немски език в ХГ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Пловдив
 • Силвия Бахчеванова - преподавател по немски език в училище за чужденци в гр. Грац, Австрия
 • Станислава Мирчева - учител по немски език в Езикова гимназия, Пловдив
 • Таня Тракийска - преводач на свободна практика и преподавател в езикови школи, гр. Пловдив
 • Христина Коралиева - TELUS International Europe, предишна работа - преподавател по немски език в езикова школа Berlitz, гр. Пловдив
 • Цветелина Трендафилова -  на позиция с немски и английски език в SBTech, гр. Пловдив