Катедра по романистика и германистика

Адрес: 4000 гр. Пловдив, ул. "Цар Асен" 24

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Филологически факултет

кабинет 222  Ректорат ІІ етаж

служебен телефон 032/ 261 233

e-mail: eshtereva@abv.bg

 

Ръководител на катедрата: доц. д-р Златороса Неделчева-Белафанте

« Back

Среща със студенти на Германската служба за академичен обмен (ДААД)

Среща със студенти на Германската служба за академичен обмен (ДААД)

На 31.10.2018 г. в зала „Компас“ на ПУ „Паисий Хилендарски”  г-жа Фрауке Фехнер, лектор на Германската служба за академичен обмен (ДААД), представи програмата за финансиране на обучението и изследователската дейност на български студенти, докторанти и университетски преподаватели. 

 По време на срещата бъдещите стипендианти получиха на място полезна и конкретна информация за необходимите документи,  процедурата  и сроковете за кандидатстване по програмата на ДААД за академичната 2018/2019 г.