Катедра по романистика и германистика

Адрес: 4000 гр. Пловдив, ул. "Цар Асен" 24

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Филологически факултет

кабинет 222  Ректорат ІІ етаж

служебен телефон 032/ 261 233

e-mail: eshtereva@abv.bg

 

Ръководител на катедрата: доц. д-р Златороса Неделчева-Белафанте

« Back

Резултати от държавен изпит по немски език на 21.09.2020 г.

Резултати от държавен изпит по немски език на 21.09.2020 г.

 1. Факултетен номер – 1503801016 – Добър 4
 2. Факултетен номер – 1603801017 – Слаб 2
 3. Факултетен номер – 1403801002 – Слаб 2
 4. Факултетен номер – 1403801009 – Слаб 2
 5. Факултетен номер – 1603801045 – Мн. добър 5
 6. Факултетен номер – 1703657003 – Слаб 2
 7. Факултетен номер – 1403581025 – Слаб 2
 8. Факултетен номер – 1503581002 – Слаб 2
 9. Факултетен номер – 1603581003 – Слаб 2
 10. Факултетен номер – 1503581023 – Слаб 2 
 11. Факултетен номер – 1603721002 – Мн. добър 5
 12. Факултетен номер – 1603721004 – Среден 3
 13. Факултетен номер – 1403721003 – Среден 3
 14. Факултетен номер – 0903151006 – Слаб 2
 15. Факултетен номер – 1403711057 – Слаб 2
 16. Факултетен номер – 1403711013 – Среден 3
 17. Факултетен номер – 1503711015 – Слаб 2
 18. Факултетен номер – 1603711027 – Слаб 2
 19. Факултетен номер – 1603711028 – Слаб 2
 20. Факултетен номер – 1403921029 – Добър 4
 21. Факултетен номер – 1503921034 – Слаб 2
 22. Факултетен номер – 1503921010 – Слаб 2
 23. Факултетен номер – 1603921001 – Среден 3
 24. Факултетен номер – 1603921013 – Слаб 2
 25. Факултетен номер – 1603921027 – Слаб 2

 

Желаещите да видят работите си могат да го направят на 23.09.2020 г. (сряда) от 09:30 – 10:30 ч. в 222 каб. (Ректорат).