Катедра по романистика и германистика

Адрес: 4000 гр. Пловдив, ул. "Цар Асен" 24

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Филологически факултет

кабинет 222  Ректорат ІІ етаж

служебен телефон 032/ 261 233

e-mail: eshtereva@abv.bg

 

Ръководител на катедрата: доц. д-р Златороса Неделчева-Белафанте

« Back

Резултати ДИ немски език - 20.07.2020

Резултати от държавен изпит по немски език на 20.07.2020 г.

 1. Факултетен номер – 1403711057 – Слаб  2
 2. Факултетен номер –1603711001 – Мн. добър 5
 3. Факултетен номер – 1603711028 – Слаб  2
 4. Факултетен номер – 1603711046 – Отличен 6
 5. Факултетен номер – 1603711056 – Среден 3
 6. Факултетен номер – 1603711065 – Среден 3
 7. Факултетен номер – 1703711083 – Добър 4
 8. Факултетен номер – 1403921029 – Слаб  2
 9. Факултетен номер – 1503921013 – Среден 3
 10. Факултетен номер – 1503921034 – Слаб 2
 11. Факултетен номер – 1603921001 – Слаб 2
 12. Факултетен номер – 1603921004 – Среден 3
 13. Факултетен номер – 1503921010 – Слаб 2
 14. Факултетен номер – 1603921013 – Слаб 2
 15. Факултетен номер – 1603921027 – Слаб 2
 16. Факултетен номер – 1403801009 – не се яви
 17. Факултетен номер – 1503801016 – Слаб 2
 18. Факултетен номер – 1403801009 – не се яви
 19. Факултетен номер – 1503801043 – Добър 4
 20. Факултетен номер – 1603801012 – Среден 3
 21. Факултетен номер – 1603801003 – Среден 3
 22. Факултетен номер – 1603757001 – Добър 4
 23. Факултетен номер – 1703657003 – Слаб 2
 24. Факултетен номер – 1803657002 – Мн. добър 5
 25. Факултетен номер –1403581025 – Слаб 2
 26. Факултетен номер –1503581023 – не се яви
 27. Факултетен номер – 1603581001 – Среден 3
 28. Факултетен номер –1603581002 – Отличен 6
 29. Факултетен номер –1603581008 – Мн. добър 5
 30. Факултетен номер –1603581011 – Добър 4
 31. Факултетен номер –1503581002 – Слаб 2
 32. Факултетен номер –1403721003 – Слаб 2
 33. Факултетен номер –1403721012 – Среден 3
 34. Факултетен номер –1603721001 – Мн. добър 5
 35. Факултетен номер –1603721003 – Мн. добър 5
 36. Факултетен номер –1603721004 – Слаб 2
 37. Факултетен номер –1603721010 – Отличен 6
 38. Факултетен номер –1603721011 – Мн. добър 5
 39. Факултетен номер –0903151006 – Слаб 2

Желаещите да видят работите си могат да го направят на 22.07.2020 г. (сряда) от 15:00 – 16:00 ч. в 222 каб. (Ректорат).