Катедра по романистика и германистика

Адрес: 4000 гр. Пловдив, ул. "Цар Асен" 24

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Филологически факултет

кабинет 222  Ректорат ІІ етаж

служебен телефон 032/ 261 233

e-mail: eshtereva@abv.bg

 

Ръководител на катедрата: доц. д-р Златороса Неделчева-Белафанте

« Back

Работа с немски език в SBTech

SBTech е софтуерна компания с над 800 служители в България, от които около 350 в Пловдив. Тук в Пловдив разполагат голям отдел обслужване на клиенти и подходящи позиции за кандидати с отличен немски език. За служителите предлагат много възможности за последващо професионално развитие в рамките на компанията, тъй като имат много и различни отдели, в които впоследствие всеки би могъл да продължи развитието си.

Линк към позицията с немски език: https://www.sbtech.com/careers/positions/customer-support-representative-with-fluent-german-and-english/

Условията за работа са много добри и са съвместими със занятията в университета (има възможност за работа на смени с изключение на нощни).

За повече информация:

Галина Иванова,ръководител отдел "Човешки ресурси", SBTech

49 Hristo Botev blvd, Capital City Center
Plovdiv, Bulgaria
Mobile: +359 884 343 385

е-mail: galina.i@sbtech.com