Катедра по романистика и германистика

Адрес: 4000 гр. Пловдив, ул. "Цар Асен" 24

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Филологически факултет

кабинет 222  Ректорат ІІ етаж

служебен телефон 032/ 261 233

e-mail: eshtereva@abv.bg

 

Ръководител на катедрата: доц. д-р Златороса Неделчева-Белафанте

« Back

Отворени позиции с немски, френски и японски език

Фирма "Модис" разполага от октомври миналата година с офис в Пловдив, на бул. Васил Априлов 124А. Фирмата започна с проект с немски профил, който се оказа успешен. Сега на дневен ред е разширяване на дейноста с:
Немско говорящи - https://www.jobs.bg/job/4691480
Японско говорящи - https://www.jobs.bg/job/4691515
Френско говорящи - https://www.jobs.bg/job/4696698
 
Към днешна дата приоритет са позициите с немски и японски език.
 
Работата, която предлага фирмата, е с много добри условия и целевата група са млади и енергични хора, говорещи съответните езици и имащо желание за работа и развитие.
"Модис" твърдо вярва, че бизнеса трябва тясно да си сътрудничи университети и училища.