Катедра по романистика и германистика

Адрес: 4000 гр. Пловдив, ул. "Цар Асен" 24

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Филологически факултет

кабинет 222  Ректорат ІІ етаж

служебен телефон 032/ 261 233

e-mail: eshtereva@abv.bg

 

Ръководител на катедрата: доц. д-р Златороса Неделчева-Белафанте

« Back

DAAD информационна среща 2019

Информационна среща със студенти на Германската служба за академичен обмен (ДААД)

На 14.10.2019 г. (понеделник) от 12.00 ч. в 521 аудитория на (Нова сграда, ПУ „Паисий Хилендарски”)  г-жа Фрауке Фехнер, лектор на Германската служба за академичен обмен, представи програмата за финансиране на обучението и изследователската дейност, летните езикови курсове за български студенти, докторанти и университетски преподаватели.

По време на срещата бъдещите стипендианти получиха на място полезна и конкретна информация за необходимите документи, процедурата  и сроковете за кандидатстване по програмата на ДААД за академичната 2019/2020 г.