Катедра по романистика и германистика

Адрес: 4000 гр. Пловдив, ул. "Цар Асен" 24

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Филологически факултет

кабинет 222  Ректорат ІІ етаж

служебен телефон 032/ 261 233

e-mail: eshtereva@abv.bg

 

Ръководител на катедрата: доц. д-р Златороса Неделчева-Белафанте

« Back

"Моята теза в 180 секунди" - конкурс

Университетската агенция на Франкофонията и Френският институт в България организират второто издание на конкурса за докторанти "Моята теза в 180 секунди". 

Конкурсът има за цел да даде възможност на настоящи или защитили през изминалата академична година докторанти от български висши учебни заведения да представят пред разнородна публика от неспециалисти темата на своето изследване. Всеки участник трябва в рамките на три минути да направи на френски език ясно сбито и същевременно убедително и завладяващо изложение на проблемите, върху които работи.

Участниците в конкурса имат уникалната възможност да усъвършенстват комуникационните си способности като същевременно запознаят по-широка публика с изследванията си. Това е и средство за запознаване и популяризиране на докторантската форма на обучение, както и на франкофонските програми.

Връзка към сайта на УАФ, където е публикуван апелът, както и кратко представяне на български език: https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/concours-these-180-secondes-edition-2019-bulgarie/

Конкурсът набира кандидатури до 01 април, а националният финал на състезанието ще се проведе на 31 май в залата на Френския институт. Журито и тази година ще присъди първа, втора и трета награда. Отново е предвидена и награда на публиката. Победителят на националния финал ще бъде подготвен от коачинг специалист франкофон да представлява България на международните финали на състезанието в Дакар, Сенегал през месец септември. 

Конкурсът е насочен към колегите франкофони, докторанти или защитилите през миналата година, които биха имали интерес да участват. 

За повече информация: "Моята теза в 180 секунди"