Катедрата по романистика и германистика към Филологическия факултет

 

обявява следните магистърски програми за учебната 2018/2019 година с френски, немски, руски, испански и италиански език  и специализация „Туризъм":

 

1. Приложна лингвистика с информационни технологии

2. Приложна лингвистика с маркетинг

3. Приложна лингвистика с бизнес администрация

4. Теория и практика на чуждоезиковото обучение – с учителска правоспособност

5. Приложна лингвистика с испански език

6. Специализация „Туризъм"

 

Програмите са за специалисти и неспециалисти, с френски, немски, испански, италиански и руски език.

 

За справки и записвания: Елена Щерева, каб. 222 на Ректората, тел. 261 233, 0882633223