ПРИЕМНО ВРЕМЕ

СЕКЦИЯ "ФРЕНСКА ФИЛОЛОГИЯ"

 

1. Доц. д-р Руси Николов

понеделник

10:00-11:00ч.

Ез. к-т 1

2. Доц. д-р Малина Дичева-Николова

четвъртък

13:30-14:30 ч.

24 с.з.

3. Доц. д-р Мая Тименова-Коен

сряда

13:00-13:30 ч.

Каб.222

4. Гл. ас. д-р Златороса Неделчева-Белафанте

понеделник

15:00-16:00 ч.

Каб.222

 5. Гл. ас. д-р Соня Мекенян

сряда

10:30-11:30 ч.

Каб. 222

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

СЕКЦИЯ"НЕМСКА ФИЛОЛОГИЯ"

 

1. Гл. ас. д-р Радослава Минкова

м. октомври-декември -сряда

м. ноември-януари -сряда

09:00-10:00 ч.

 

 

 

14:15-15:15 ч.

Каб.419

 

 

 

Каб.419

2. Гл. ас. д-р Кана Димитрова

петък

13:00-15:00 ч.

Немска читалня

5. Ас. д-р Станислава Илиева

сряда

13:30-14:30 ч.

Каб. 420

2. Гл. ас. Иванка Танева

петък

11:30-12:30 ч.

Каб. 419

3. Гл. ас. Живка Петкова

понеделник

09:30-10:30 ч.

Каб.419

4. Гл. ас. Деян Георгиев

понеделник

15:10-16:10 ч.

Каб. 419

6. Тобиас Фок

четвъртък

12:30-13:30 ч.

Каб. 419

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

СЕКЦИЯ "ИСПАНСКА ФИЛОЛОГИЯ"

 

1. Проф. дфн Иван Кънчев

вторник

11:30-12:00 ч.

Каб. 222

2. Гл. ас. д-р Веселка Ненкова

вторник

13:30-14:30 ч.

Каб. 222

3. Ас. Александер Родригес

понеделник

13:00-14:00 ч.

Каб. 222

 

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

СЕКЦИЯ "ИТАЛИАНСКА ФИЛОЛОГИЯ"

 

1. Д-р Роберто Адинолфи

вторник

12:00-13:00 ч.

Каб.222

2. Ас. Юлиана Христова

сряда

14:00-15:00 ч.

Каб. 222

 

КОНСУЛТАЦИИ ЗА ИЗПИТА TestDaF и TestAS

Гл. ас. д-р Кана Димитрова

Петък

13:00-15:00 часа

НЕМСКА ЧИТАЛНЯ

Тел. 032/654 926

0884-791 347