Име и титла:

 

доц. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белафанте

Длъжност:

Ръководител на секцията по италиански език

Контакти (имейл, телефон, служебен адрес):

 

znedeltcheva@gmail.com

каб. 222 /Ректорат/, сл. тел. 233

Образование:

 

 

Област на научната класификация:

 

Френска литература

Владеене на чужди езици:

френски, италиански и руски език

 

 

Списък публикации:

1. "Certaines particularités de la cohérence du texte dans "L'Etranger" d'A. Camus" /в съавторство с T. Aнaстaсoвa/ в Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски", том 35, кн. 1, Филология, 1997, с. 545-549

2. "Le symbole et la traduction poétique" /в съавторство с T. Aнaстaсoвa/ в Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски", том 35, кн. 1, Филология, 1997, с. 535-539

3. "Votre examen pour notre université" /в cъавторство с Aнaстaсoвa, Лaчевa, Mекенян, Симеoнoвa/ сборник-помагало, ITA EST Пловдив, 1998

4. "Le problème du "héros vide" dans "L'Etranger" d'A. Camus" в Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски", том 36, кн. 1, Филология, 1998, с. 541-546

5. "Littérature française /XIX-XXs./ - recueil de textes littéraires"- помагало по френска литература /в съавторство с T.Aнaстaсoвa/ Университетско издателство „Паисий Хилендарски",1999

6. "История и художествена измислица в "Пармският манастир" на Стендал" в Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски", том 37, кн. 1, Филология, 1999, с. 711-720

7. "Le rôle des notions perceptives dans "L'Etranger" d'A. Camus" - в "Лингвистика на литературния текст и теория на литературата" - Международна научна конференция в памет на доц. Х.Тодоров, Велико Търново, 2000, с. 161-168

8. "Le schéma narratif dans le roman "Onitsha" de J.-M.G Le Clézio" - в Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски", том 39, кн. 1, Филология, 2001, с. 403-409

9. "Le rôle des didascalies dans les drames de Victor Hugo "Hernani" et "Ruy Blas" - във "Виктор Юго - човекът, писателят, общественикът" - Международна научна конференция в чест на 200 - годишнината от рождението му, Велико Търново, 2003, с. 45-54

10. "Un essai d'approche narratologique de la nouvelle de J.-M.G Le Clézio "Celui qui n'avait jamais vu la mer" - в Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски", том 41, кн. 1, Филология, 2003, с. 445-453

11. "Le paratexte et l'incipit dans le "Chercheur d'or" de J.-M.G. Le Clézio" - в Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски", том 42, кн. 1, Филология, 2004, с. 333-338

12. « Observations sur le rythme narratif dans le Procès-verbal de J.M.G. Le Clézio » в Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски", том 44, кн. 1, сб. Б, 2006, с. 254-266

13. „Проблемът за темпоралността и нейните проявления в романите на Ж.-М. Г. Льо Клезио „Протоколът" и „Търсачът на злато", Сборник в чест на 60 - годишнината на доц. д-р П. Пенев, Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2006, с. 292-303

14. "La transgression des frontières dans « La Quarantaine » de J.-M. G. Le Clézio – Международна конференция „Идеята за граница в романските литератури", Софийски университет „Св. Климент Охридски", 2007, с. 442-451

15. « Quelques particularités de l'emploi des temps verbaux dans le Procès-verbal de J.M.G. Le Clézio » - в Научни трудове на Съюза на учените, Пловдив, том VIII, 2007, с. 192-196

16. « Particularités du rapport récit/discours dans le roman Désert de J.M.G. Le Clézio » в Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски", том 45, кн. 1, Филология, 2007, с. 290-305

17. « Различните лица на повествователя в романа на Ж.М.Г. Льо Клезио „Карантината" » - Научни трудове на Съюза на учените, Пловдив, том ІХ, серия Б, 2008, с. 49-54

18. « Le journal comme type d'énonciation dans La Quarantaine de J.M.G. Le Clézio » - в Научни трудове на Съюза на учените, Пловдив, серия Б, том Х, 2008, с. 278-281

19. « Le narrateur autobiographique caché dans Onitsha de J.M.G. Le Clézio » в Научни трудове на Съюза на учените, Пловдив, Серия Б, том ХІ, 2008, с. 20-23

20. « Les points de vue dans Désert de J.M. G. Le Clézio. Essai de typologie » в Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски", том 46, кн. 1, сб. Б, 2008, с. 311-323

21. « Les idées perceptives et leur rôle dans l'organisation de la chronologie temporelle dans le roman Onitsha de J.-M.G. Le Clézio » Международна конференция« Horizons le Cléziens », Гранада, Испания, Inter-Lignes, Tулуза, 2009, с. 289-300

22. « Le drame français (19e et 20e) s. » - помагало по френска литература (в съавторство с Гено Генов), Университетско издатество "Паисий Хилендарски", 2009

23. « Anthologie de la poésie française » - помагало по френска литература (в съавторство с Гено Генов), Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2009

24. " Наратологията от Цв.Тодоров и Ж. Женет до А. Рабател и Р. Ривара" – в „Цветан Тодоров – теоретик и хуманист",Сборник в чест на Цв. Тодоров, Издателски център „Боян Пенев", София, 2009, с. 87-105

25. « La nature comme élément constructif dans trois romans de J.-M.G. Le Clézio (Le Chercheur d'or, Onitsha, La Quarantaine) » - Международна конференция „Природата в романските литератури", Софийски университет „Св. Климент Охридски", 2006 /под печат/

26. « Le point de vue monologique dans Le chercheur d'or de J.M.G. Le Clézio » Международна конференция на младите учени, Пловдив 18-19 юни, 2009г. /под печат/

27. „Онитша" – темпоралните анахронии и африканските спомени на Ж.-М.Г. Льо Клезио – в Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски", 2009 /под печат/

28. « Амбивалентният разказвачески глас в „Протоколът" на Ж.М.Г. Льо Клезио » в Научни трудове на Съюза на учените, Пловдив, /под печат/

Участия в конференции

1. "Le rôle des notions perceptives dans "L'Etranger" d'A. Camus" - Международна научна конференция в памет на доц. Х.Тодоров „Лингвистика на литературния текст и теория на литературата", Велико Търново, 23-25 октомври 1998

2. "Le rôle des didascalies dans les drames de Victor Hugo "Hernani" et "Ruy Blas" – Международна научна конференция в чест на 200 - годишнината от рождението на Виктор Юго, Велико Търново „Виктор Юго, човекът, писателят, общественикът", 13-15 май, 2002

3. " Наратологията от Цв.Тодоров и Ж. Жьонет до А. Рабател и Р. Ривара" – Юбилейна научна конференция „Цветан Тодоров – теоретик и хуманист", Софийски университет „Св. Климент Охридски" и Институт по литература при БАН, Нов български университет, 10-11 декември, 2004

4. "La transgression des frontières dans « La Quarantaine » de J.-M. G. Le Clézio – Международна конференция „Идеята за граница в романските литератури", Софийски университет „Св. Климент Охридски", 25-27 февруари 2005

5. « La nature comme élément constructif dans trois romans de J.-M.G. Le Clézio (Le Chercheur d'or, Onitsha, La Quarantaine) » - Международна конференция „Природата в романските литератури", Софийски университет „Св. Климент Охридски", 29.09 – 1.10. 2006

6. « Различните лица на повествователя в романа на Ж.М.Г. Льо Клезио „Карантината" » - Международна конференция на младите учени, Пловдив 14-16 юни, 2007.

7. « Les idées perceptives et leur rôle dans l'organisation de la chronologie temporelle dans le roman Onitsha de J.-M.G. Le Clézio » Международна конференция посветена на творчеството на Льо Клезио « Horizons le Cléziens », 8-10 април, Гранада, Испания, 2008.

8. « Le narrateur autobiographique caché dans Onitsha de J.M.G. Le Clézio » Юбилейна научна сесия „60 години СУБ – Пловдив", 4-5.11. 2008.

9. « Le point de vue monologique dans Le chercheur d'or de J.M.G. Le Clézio » Международна конференция на младите учени, Пловдив 18-19 юни, 2009.