Катедра по романистика и германистика

e-mail, кабинет, служебен телефон

 

Ръководител на катедрата Доц. д-р Руси Николов Николов

roussi.nikolov@gmail.com, каб. 222 Ректорат

сл. тел. 233

Членове на катедрата:

 

Секция по френски език:

 

 

Доц. д-р Малинка Димитрова Дичева-Николова

malinaditcheva@gmail.com,  каб. 222 Ректорат

сл. тел. 233

Доц. д-р Мая Николова Тименова-Коен

 

mtimenova@yahoo.com,  каб. 222 Ректорат

сл. тел. 233

Доц. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белафанте

 

zlatorossa@yahoo.fr,  каб. 222 Ректорат

сл. тел. 233

Ас. д-р  Соня Хмаяк Мекенян

 

soniamekenian@yahoo.com,  каб. 222 Ректорат

сл. тел. 233

Секция по испански език

 

Ръководител на секцията по испански език:

Проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев

 

svetla.juan@gmail.com,  каб. 222 Ректорат

сл. тел. 233

 

Доц. д-р Веселка Ангелова Ненкова

veselka@gmail.com,  каб. 222 Ректорат

сл. тел. 233

Гл. ас. Райна Василева Петрова

reni_tan@abv.bg, каб. 222 Ректорат

сл. тел. 233

 

Ас. Александер Пердомо Родригес

perdomo2020@yahoo.es,  каб. 222 Ректорат

сл. тел. 233

Секция по немски език

 

Ръководител на секцията по немски език:

Гл. ас. д-р Радослава Илиева Минкова

 

radi@cybcom.net, каб. 419 – тел. 726., каб.420 – тел. 817 - Нова сграда.

 

Ас.Боряна Тенчева Тенчева

 каб. 419 – тел. 726., каб.420 – тел. 817 - Нова сграда.

Ас. Иванка Танева Танева-Иванова

 

itaneva@hotmail.com  каб. 419 – тел. 726., каб.420 – тел. 817 - Нова сграда.

Ас. Деян Делчев Георгиев

dejan_grw@yahoo.com  каб. 419 – тел. 726., каб.420 – тел. 817 - Нова сграда.

Ас. Станислава Петкова Илиева

stanislava_drajeva@abv.bg  каб. 419 – тел. 726., каб.420 – тел. 817 - Нова сграда.

Ас. Тобиас Фок

tobias.fock@gmx.info  каб. 419 – тел. 726., каб.420 – тел. 817 - Нова сграда.

Секция по италиански език

 

Ръководител на секцията по италиански език:

Доц. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белафанте

 

 

Ас. д-р Роберто Адинолфи

robertoadinolfi@alice.it,  каб. 222 Ректорат

сл. тел. 233

 

 

Преподавател Юлиана Александрова Христова

 

julia_plovdiv2002@yahoo.it,  каб. 222 Ректорат

сл. тел. 233

 

 

Филолог Еленка Йорданова Щерева

eshtereva@abv.bg,  каб. 222 - сл. тел. 233, каб. 18А - сл. тел. 357 - Ректорат

 

 

Докторант Галина Станкова

 ,  каб. 222 Ректорат

сл. тел. 233

 

Докторант Женя Гундашева

 jenia.gundasheva@gmail.com,  каб. 222 Ректорат

сл. тел. 233

 

Докторант Лидия Шамова

каб. 222 Ректорат

сл. тел. 233

Докторант Ана Диас

каб. 222 Ректорат

сл. тел. 233

Докторант Пресентасион Ортега

presentacion_ortega@yahoo.es,  каб. 222 Ректорат

сл. тел. 233

Докторант Гергана Петкова

gergana_pet_isp@abv.bg,  каб. 222 Ректорат

сл. тел. 233