Име и титла:

 

гл. ас. Райна Василева Петрова

Контакти (имейл, телефон, служебен адрес):

 

reni_tan@abv.bg

каб. 222 /Ректорат/, сл. тел. 233

Образование:

 

Магистър по Испанска филология „Езикознание и превод"

Област на научната класификация:

 

теория на превода, семантика, прагматика, юридически превод, анализ на текст и др.; практически испански език, морфология, синтаксис, лексика, превод, испанска литература,

латиноамериканска литература и др.

Владеене на чужди езици:

испански, руски и английски език

 

 

Списък публикации:

"Los valores semánticos y funcionales de los afijos (descripción y contraste)", „Паисиеви четения", Сборник „Език и литература", 2009 г., под печат