Име и титла:

 

преподавател Юлияна Александрова Христова

Контакти (имейл, телефон, служебен адрес):

 

julia_plovdiv2002@yahoo.it

каб. 222 /Ректорат/, сл. тел. 233

Образование:

 

Италианска филология , магистър

Квалификация:

Езиковедска , преводаческа

Научни интереси:

 

Съвременен италиански език: фонетични проблеми, историческа фонетика на италианския език;  лексикални и стилистични  проблеми в практическия превод на художествена литература и др.;

Владеене на чужди езици:

италиански език

 

Участия:

симултанен превод  на форуми, конференции и търговско представителство от и на италиански език.

Консултантска дейност към АМТИ Пловдив относно фонетични проблеми  в музикалната интерпретация на италианския език.