ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Зимен семестър 2018/2019

Катедра по романистика и германистика

 

Ръководител на катедрата

 

доц. д-р Руси Николов Николов

Понеделник - 15:00-16:00 ч., ез. каб. 1

 

Членове на катедрата:

 

Секция по френски език:

 

доц. д-р Малинка Димитрова Дичева-Николова

Сряда - 08:00-09:00 ч., 10 ауд.

доц. д-р Мая Николова Тименова-Коен

Вторник - 13:00-14:00 ч., каб. 222

доц. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белафанте

Сряда - 13:30-14:30 ч., каб. 222

 

Секция по испански език:

 

Ръководител на секцията по испански език:

проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев

 

Вторник - 11:00-12:00 ч., каб. 222

доц. д-р Веселка Ангелова Ненкова

Сряда - 13:00-14:00 ч., каб. 222

д-р Джесика Де Манев

Сряда - 16:45-17:45 ч.,  НС, каб. 419

преподавател Александер Пердомо Родригес

Вторник - 11:30-12:30 ч., НС, каб. 427а

 

Секция по немски език:

 

Ръководител на секцията по немски език:

гл. ас. д-р Радослава Илиева Минкова

 

Вторник - 15:00-16:00 ч., НС, каб. 419

гл. ас. д-р Станислава Петкова Илиева

Понеделник -11:00-12:00 ч., НС, каб. 420

ас. д-р Боряна Тенчева Тенчева

Сряда - 15:30-16:30 ч.,  НС, каб. 420

ас. Иванка Танева Танева-Иванова

Понеделник - 13:00-14:00 ч., каб. 222

ас. Деян Делчев Георгиев

Четвъртък - 16:20-17:20 ч., каб. 222

ас. Тобиас Фок

Вторник - 12:00-13:15 ч., НС, каб. 419/420

д-р Кана Иванова Димитрова

Четвъртък - 15:00-17:00 ч. Немска читалня

 

Секция по италиански език:

 

Ръководител на секцията по италиански език:

доц. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белафанте

 

Сряда - 13:30-14:30 ч., каб. 222

ас. д-р Роберто Адинолфи

Вторник - 10:30-11:30 ч., каб 222

преподавател Юлиана Александрова Христова

Понеделник - 14:00 -15:00 ч., каб. 222

 

 

КОНСУЛТАЦИИ ЗА ИЗПИТ  TestDaF

Д-р Кана Димитрова

 

Четвъртък  15:00-17:00 часа

НЕМСКА ЧИТАЛНЯ

Тел. 032 654926;

0888536746, 0884880930

 

 

ЗАПИСВАНЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ТУРИЗЪМ» И ЗА МАГИСТЪРСКИТЕ  ПРОГРАМИ:

  • Приложна лингвистика с испански език
  • Приложна лингвистика и бизнес администрация
  • Приложна лингвистика и информационни технологии
  • Теория и практика на чуждоезиковото обучение с квалификация за учител

Еленка Щерева

 

 

 

каб. 222 , тел. 032 261 233 , 0882633223