Име и титла:

 

ас. Деян Делчев Георгиев

Контакти (имейл, телефон, служебен адрес):

 

dejan_grw@yahoo.com

каб. 419 – тел. 726, каб.420 – тел. 817 /Нова сграда/

Образование:

 

Mагистър по професионален и институционален превод; специалист по немска филология, специалност преводаческа

Област на научната класификация:

 

Морфосинтаксис, граматика, лексика, превод

Владеене на чужди езици:

немски, английски, нидерландски, шведски, руски и испански език

 

 

Списък публикации:

"Статутът на един език" – 1996 г., "Паисиеви четения" - научни трудове – ПУ "Паисий Хилендарски"

"Език и манипулация" – 1997 г., "Паисиеви четения" – научни трудове – ПУ "Паисий Хилендарски"

"Език и диалект" – 1998 г., "Паисиеви четения" – научни трудове – ПУ "Паисий Хилендарски"

"Конструктивистични размисли" – 2000 г., "Паисиеви четения" – научни трудове – ПУ "Паисий Хилендарски"

"Креативността и нейното приложение в учебния процес и при изпитване" – 2002 г., "Паисиеви четения" – научни трудове – ПУ "Паисий Хилендарски"

"Бъдещето на филологическото образование" – 2003 г. "Пасиеви четения" – научни трудове – ПУ "Паисий Хилендарски"

"Смисълът на хуманитарните науки" – 2004 г., "Паисиеви четения" – научни трудове – ПУ "Паисий Хилендарски"

"Немският език и немците след 1949 година" – Международна Конференция на 22. -24. май 2006 г. в Пловдив на тема "Немският език след промяната" , Сборен том на изнесените научни доклади, изготвен от ДААД

"Културни и езикови пространства" – Международна конференция на 31. май – 2. юни 2007 г. във Варна на тема "Пространствеността в езика и литературата" –  Сборен том на изнесените научни доклади, изготвен от ДААД