Катедра по романистика и германистика

Адрес: 4000 гр. Пловдив, ул. "Цар Асен" 24

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Филологически факултет

кабинет 222  Ректорат ІІ етаж

служебен телефон 032/ 261 233

e-mail: eshtereva@abv.bg

 

Ръководител на катедрата: доц. д-р Руси Николов

Покана "Кариерно развитие"

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ СЪС СЪДЪРЖАНИЕ ЗА ОНЛАЙН МАГАЗИНИ ПУ „Паисий Хилендарски“ и AIESEC ви канят на събитие за редактори, преводачи и мениджмънт таланти с чужди езици на 12 декември 2018...

Среща със студенти на Германската служба за академичен обмен (ДААД)

Среща със студенти на Германската служба за академичен обмен (ДААД) На 31.10.2018 г. в зала „Компас“ на ПУ „Паисий Хилендарски”  г-жа Фрауке Фехнер, лектор на Германската служба за...

Лекции на проф. Домерг

За студентите с френски език   Проф. Домерг от Университет "Париж 8" ще изнесе лекции на 09.11.2016 г. от 11:00-13:30 часа и на 10.11.2016 г. от 09:30-13:00 часа в І езиков...

DAAD информационна среща

Информационна среща на DAAD за стипендии и материали. 20.10.2016 г. - 15:00 часа - Заседателна зала на Ректората